Onze gegevens

Belgische vereniging voor longfibrose vzw

Postadres :

Postbus 16, B-8000 Brugge
Tel. +32 (0)471 28 55 87
Mail : info@longfibrose.org

Secretariaat:

Nieuwhofdreef 19B, B-9990 Maldegem

Bankrekening:

IBAN : BE49 6712 3150 9971
BIC   : EURBBE99

Onze email adressen:

Bestuur@longfibrose.org
Voorzitter@longfibrose.org
Penningmester@longfibrose.org
Secretariaat@longfibrose.org
Webmaster@longfibrose.org