Onze gegevens

Belgische vereniging voor longfibrose vzw

Postadres :

Jules De Cocklaan, 95 / 9050 Gentbrugge
Mail : info@longfibrose.org

Tel : 0471/28.55.87

Bankrekening:

IBAN : BE49 6712 3150 9971
BIC   : EURBBE99

Onze email adressen:

Bestuur@longfibrose.org
Voorzitter@longfibrose.org
Penningmeester@longfibrose.org
Secretariaat@longfibrose.org
Webmaster@longfibrose.org