De belangrijkste klacht is kortademigheid, vaak in het begin weinig duidelijk, maar naarmate de ziekte verder evolueert treedt deze meer op de voorgrond. Andere vaak voorkomende klachten zijn een droge hoest en vermoeidheid.

Het is duidelijk dat de klachten niet zeer specifiek zijn en dat het vaak een hele tijd duurt vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt. Andere klachten zijn afhankelijk van het type interstitieel longlijden, zoals het optreden van een klaplong (pneumothorax) bij patiënten met lymphangioleiomyomatose, hartkloppingen bij patienten met sarcoidose waarbij het hart aangetast is.

Patiënten met onderliggende systeemziekten zullen naast de klachten tgv de longaantasting ook klachten vertonen eigen aan deze aandoeningen zoals bijvoorbeeld gewrichtspijn, spierpijn, huiduitslag enz.

Het is erg belangrijk dat patiënten met een vermoeden van longfibrose in een vroegtijdig stadium verwezen worden naar een centrum waar veel ervaring bestaat met deze aandoeningen en met longtransplantatie

Symptomen

Het belang van een vroegtijdige behandeling 
Prof. Wim Wuyts – dienst Pneumologie – UZ Leuven
Antifibrotica – Bijwerkingen – Longtransplantatie – Overige behandelingen